REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA OD DNIA 26.05.2023 R.
do Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina
„Łęgowo” w Łęgowie

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole będzie czynne od godz. 6:00 do godz. 17:00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 26.05.2023 do 07.06.2023 r.:

a) w zamkniętej kopercie w sekretariacie przedszkola

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina „Łęgowo” w Łęgowie, ul. Nowa 7, 83-031 Łęgowo (liczy się data wpływu do placówki)

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola p. Joanną Gwizdała – 512-497-444

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Uchwała XV/147/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

2. Zarządzenie nr 13/2023 z dnia z dnia 19 stycznia 2023 r.

3. Zasady i rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 

4. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina „Łęgowo” w Łęgowie

5. Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych – składane po 14 kwietnia 2023 r.

6. Oświadczenie rodzica do wniosku o przyjęcie do przedszkola