REKRUTACJA
do Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina
„Łęgowo” w Łęgowie

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole będzie czynne od godz. 6:00 do godz. 17:00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 27.02.2023 do 31.03.2023 r.:

a) w zamkniętej kopercie w sekretariacie przedszkola

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina „Łęgowo” w Łęgowie, ul. Nowa 7, 83-031 Łęgowo (liczy się data wpływu do placówki)

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola p. Joanną Gwizdała – 512-497-444

Dokumenty dotyczące rekrutacji: