Współpracujemy z ościennymi sołectwa w programie ekologicznym, organizujemy festyny rodzinne oraz spotkania i liczne akcje charytatywne, jesteśmy od momentu powstania współorganizatorem corocznego Festynu Wszystkie Dzieci Nasze Są