Przedszkole zaprasza wielu gości, którzy wzbogacają ofertę przedszkola poprzez zajęcia związane z prezentowaniem zawodów, teatrzyków, opowiadań i czytaniem oraz występami.Są to rodzice irodziny naszych wychowanków, przedstawiciele instytucji i władz, podróżnicy, pisarze, aktorzy.