Przedszkole Słoneczna Kraina w Łęgowie istnieje od 1 wzreśnia 2009 roku, lecz jego początków należy szukać ro wcześniej……..w Rusocinie.To w Rusocinie w 2008 roku Słoneczna Kraina rozpoczęła działalność w pomieszczeniach zlikwidowanego Gminnego Przedszkola nazywanego "Pod Dębem". Wśród urokliwego parku, w zabytkowym dworku stacjonowaliśmy przez rok szkolny 2008/2009.Rok szkolny 2009/10 rozpoczęliśmy już w nowym budynku na ulicy Nowej 7 w Łęgowie.Początki naszego przedszkola to 4 oddziały i zagospodarowywanie terenu wokół placówki. Tak właśnie powstał nasz Ogród Botaniczny ,który nasadzaliśmy wspólnie z dziećmi, rodzicami i personelem przedszkola. Obecnie Ogród Botaniczny jest ozdobą obejścia,
i swoistym poligonem do nauki pielęgnacji roślin , obserwacji pór roku , owadów i zwierzątek , które odwiedzają ogród. Od samego początku powstania placówki postanowiliśmy nadać jej wizurenek poprzez długofalowe projekty rozszerzające podstawę programową i będące wspaniałą nauką poprzez najcenniejszą metodę – zabawę.Tak zrodził się Program Ekologiczny, Program Wielokulurowości, Program "Nasza Mała Ojczyzna", i wiele innych, które realizujemy , modyfikujemy i rozszerzamy, tak aby wyposażyć naszych Wychowanków w wiedzę, która zasiana jako małe ziarenko na dalszych etapach edukacji będzie kwitnąć i owocować , jak nasze rośliny i drzewa w ogrodzie i placu zabaw. W każdym roku szkolnym organizujemy wycieczki , spotkania , akcje charytatywne, warsztaty, festyny , spotkania , a we wszystko aktywnie włączamy Rodziców i społecznosć lokalną. W przedszkolu prężnie działa od 2009 roku Rada Rodziców wspomagająca zadania statutowe i bieżącą działalność placówki. Rada Rodziców jest dumą przedszkola, nieocenionym filarem i podporą w dążeniu do stworzenia naszym przedszkolakom niezapomnanych, radosnych chwil spędzonych w przedszkolu. Od 2010 roku w przedszkolu działa Teatr Rodziców , który co roku na Dzień Dziecka wystawia spektakl .Dorobek Teatru Rodziców to "Śpiąca Królewna", "Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków ", "Calineczka ", "Kot w butach" , "Jaś i Małgosia "
Przedszkole posiada własny hymn pt "Słoneczna Słoneczna Kraina"doktórego słowa napisała długoletnia nauczycielka
i dyrektorka Przedszkole "Pod Dębem" w Rusocinie, znana poetka pani Zofia Sokół nierozerwalnie związana ze społecznością lokalną i naszą placówką.Muzykę do hymnu skomponowała pan Amelia Waszkiewicz, która słynie w okolicy z niezwykłego talentu, i którą mieliśmy zaszczyt zatrudniać jako nauczycielke rytmiki w naszym przedszkolu. Wychowankami przedszkola od początku jego powstania są dzieci niepełnosprawne, zanim jeszcze wprowadzono edukację włączajacą.

Obecnie placówka posiada 7 oddziałów – grup przedszkolnych, do których uczęszcza 175 dzieci od 2,5-6 lat. Grupy noszą stałe nazwy pod kontem Przedszkola Ekologicznego:
Mali Odkrywcy, Mali Ekolodzy, Mali Przyrodnicy, Muszelki, Elfy, Pszczółki i Krasnale. Sale przedszkolne są przestronne , słoneczne i bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki itp.Kazda sala posiada dostosowaną do wieku dzieci łazienke.Każda grupa posiada szatnię, która podobnie jak hol i sale służy także do prezentacji prac dzieci i pamiątkowych wydarzeń z życia przedszkola.Przedszkole posiada duży palc zabaw wyposażony w górkę do zimowych zjazdów ,w różnego rodzaju sprzęt służący do zabawy, boisko do gry w piłkę nożną,
a przede wszystkim będący świetnym miejscem integracji sensorycznej.Tu dzieci najbardziej lubią spędzać czas, i to bez względu na porę roku.
Przedszkole posiada także salę reprezentacyjną, gdzie dzieci prezentują swoje umiejętności podczas licznych uroczystości, spotkań , występów dla Rodziców , Babć i Dziadków , Gości
i wielu innych okazji.Sala jest także salą gimnastyczną i służy do wielu zajęć. Obok sali znajdują się gabinety ; integracji sensorycznej , logopedy, terapeuty, psychologa.
Od momentu powstania w ramach naszych długofalowych programów podjęliśmy współpracę z licznymi instytucjami, społecznością lokalną, fundacjami itd.Dziś mamy już pokaźny kuferek naszych osiągnięć , naszych małych sukcesów , rozrośniętych akcji, imprez będących naszymi zrealizowanymi pomysłami.Takim wspaniałym, na miarę całej Gminy Pruszcz Gdański, wydarzeniem jest choćby coroczny Festyn Rodzinny pod hasłem "Wszystkie Dzieci Nasze Są". Impreza ta to efekt współprcy z OKSIR i Strażą Gminną, dziś liczący wielu współorganizatorów i cieszący się coraz większym rozgłosem i frekwencją.Nasze "Marsze Ekologiczne" na Święto Ziemi od 2009 organizowane lokalnie i w Pruszczu Gdański wyemigrowały do Gdańska.Nasadzenia w ramach Programu Ekologicznego i Małej Ojczyzny prowadzimy już nie tylko na terenie naszego przedszkola, ale od 2010 na Drodze Pojednania w Łęgowie przy Parafii św.Mikołaja , która jest dziełem ks.prof.Grzegorza Rafińskiego, świetlicach gminnych w Łęgowie, Żukczynie itd..Mamy już spory dorobek na tym polu działania, a w OKSIR nasze rośliny mają nawet imiona, nadane przez dzieci , a pomysłodawcą jest oczywiście nasz ukochany pan Dyrektor Grzegorz Cwaliński.Poprzez dgługofalowy projekt wychowania ekologicznego kształtujemy w naszych Wychowankach szacunek do środowiska naturalnego , którego jesteśmy nierozerwalną cząstką.W projekty te wpisana jest współpraca z Klubem Gaja , Nadleśnicywem Ottomin, Firma Rebba, Fundacja Wody, Firmą Tymbark i Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury itd. Działamy charytatywnie łącząc cele i projekty ucząc naszych przedszkolaków współodczuwania i niesienia pomocy słabszym i potrzebującym we wsłpracy z UNICEF, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt "Promyk", Hospicjum ks.Dudkiewicza w Gdańsku , zbieramy nakrętki dla Kacperka i Ninki.
Na terenie naszego Ogrodu Botanicznego i Placu Zabaw co roku dosadzamy nowe gatunki roślin , dostawiamy karmniki i budki lęgowe dla ptaków. Bliskie sąsiedztwo dwustuletniego parku, pól, sadów , łąk i gospodarstw rolnych i ogrodniczych daje naszym przedszkolakom niepowtarzalną i nieocenioną okazję do obserwacji ekosystemów i natury, poznania pracy na roli , w sadzie itd.
Cała okolica ma niezwykle bogatą historię.To nie opodal kończył sie słynny Szlak Bursztynowy, a obecnie w tym miejscu powstała historyczna osada "Faktoria" oferując szeroki wachlarz zajęć
i wydarzeń związanych z historią i kulturą. Okoliczne wsie wraz z Łęgowem to posiadłości cysterskie, rycerskie i mieszczańskie. Ozdobą Łęgowa jest XIV wieczny Kościółek św.Mikołaja
i wspomniana już "Droga Pojednania".Przedszkole posiada własną bibliotekę …….
Nie od dziś wiadomo jak ważne w życiu człowieka są lata dzieciństwa, i jaki nieoceniony wpływ mają na rozwój i dalszą edukację.Przedszkole to pierwszy etap edukacji małego człowieka.To
w przedszkolu siejemy nasionka wiedzy, rozbudzamy i rozwijamy ukryte talenty i zainteresowania, które mają szansę zakwitnąć w przyszłości w pełnej krasie. To tu kształtujemy wraz
z Rodzicami postawy i nawyki , uczymy tolerancji , szacunku, współczucia,i dobroci, dbania o tożsamość i kulturę narodową – wychowujemy Małego Polaka.
Przedszkole nie tylko przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole , ale także wpływa na rozwój motoryczny, ispiruje do bycia samodzielnym, pozwala poznać reguły rządzące życiem społecznym, kształtuje i rozwija chłonny umysł dziecka. Wśród naszych wychowanków są już Mali Mistrzowie.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój i dobro dziecka oferujemy naszym Wychowankowm

-miłą , domową atmosferę akceptacji i wzajemnego szacunku i zaufania w której dziecko uczy się poprzez zabawę.pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego

-prawidłowy rozwój fizyczny poprzez różnorodną aktywność fizyczną i ruchową w oparciu o integrację sensoryczną

– pomoc psychologiczno -pedagogiczną

-zdobywanie doświadczeń aktorskich, recytatorskich, tanecznych , językowych, poprzez udział w wachlarzu zajęć i warsztatów

– szeoko pojętą edukację ekologiczną , przyrodniczą poprzez prowadzenie nowatorskich programów i projektów , udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy styl życia

– szeroko pojętą edukację matematyczną i informatyczną

– profesjonalne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

Kadra przedszkola, to ludzie wykwalfikowani , oddani pracy z dziećmi , nieustannie doskonalący swój warsztat pracy poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.