Wycieczki – INFORMACJA OGÓLNA – KAŻDA GRUPA
PROWADZI WŁASNĄ KRONIKĘ WYDARZEŃ W ZAKŁADKACH PONIŻEJ

ROK SZKOLNY 2014/15 Projekt ‚Z kulturą na ty’

Do przedszkola zapraszać będziemy przyjezdne teatry i muzyków.

W ROKU SZKOLNYM 2014/15 dzieci realizowały projekty ekologiczny i brały udział w warsztatach w EDUPARKU, HEWELANUM,jak co roku uczestniczyły w marszach z okazji DNIA ZIEMI I DNIA BIORÓŻNORODNOŚCI. W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA GDAŃSK, MUZEUM WISŁY, MUZEUM POJEDNANIA W ŁĘGOWIE poznały historię i tradycję NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. W ramach realizowanych projektów byłyy gośćmi EKSPERYMENTU W GDYNI.Odwiedziły jak co roku zaprzyjaźnione Gospodarstwa Ekologiczne, gdzie poznały pracę rolnika i tradycje ludowe nierozerwalnie związane z kulturą Polski. Pojechały do Torunia i Malborka. Uroczyście obchodziliśmy Święta Narodowe.

W Chmielnie i Lipach,odwiedziły gospodarstwa rolnicze, i ogrodnicze w okolicy,pojadą do zaprzyjaźnionego nadleśnictwa.W ramach Programu Wielokulturowości odwiedzą meczet i synagogę. Brały aktywny udział w zajęciach realizowanego projektu ‚Bezpieczne Przedszkole-Biezpieczny Przedszkolak’. W ramach projektu ekologicznego brały również udział w szeregu akcji we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Rok szkolny 2014/15 obfitował w wiele wydarzeń związanych z Programem ‚ Żyję Zdrowo’. Organizowaliśmy Festyny Rodzinne dla naszych dzieci i społeczności lokalnej, co stało się już tradycją przedszkola.Zacieśniliśmy współpracę z okolicznymi sołectwami.W pracę przedszkola została już na stałe wpisana działalność charytatywna.W ramach rozszerzenia i zintensyfikowania tej działalności zawiązaliśmy współpracę z zaprzyjaźnioną szkołą, bo ‚RAZEM MOŻNA WIĘCEJ’.

W ramach współpracy i badania losów naszych absolwentów JAK CO ROKU organizowaliśmy wspólne wycieczki i spotkania ze szkołą. Naszymi gośćmi byli, jak co roku, podopieczni FUNDACJI ŻYĆ GODNIE, a my skorzystliśmy z ich zaproszenia na corocznym pikniku kończącym rok szkolny.

Jak w każdym roku roku szkolnym działo wiele.

ROK SZKOLNY 2013/14 Projekt ‚Z kulturą na ty’

Od października przedszkolaki w ramach współpracy z OKSiR i realizowanego projektu będą uczestniczyć w wybranych przedstawieniach do kwietnia .

W ROKU SZKOLNYM 2013/14 dzieci będą brały udział w warsztatach w EDUPARKU, HEWELANUM, MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA GDAŃSK, MUZEUM WISŁY, EKSPERYMENCIE W GDYNI.Odwiedzą Gospodarstwo Ekologiczne.Pojadą do Torunia i Malborka.

w Chmielnie i Lipach,odwiedzą gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze w okolicy,pojadą do zaprzyjaźnionego nadleśnictwa.W ramach Programu Wielokulturowości odwiedzą meczet i synagogę.Będę brały udział w zajęciach realizowanego projektu ‚Bezpieczne Przedszkole-Biezpieczny Przedszkolak’. W ramach projektu ekologicznego będą brały udział w szeregu akcjach we współpracy z organizacjami ekologicznymi.Dzieci wezmą udział w akcjach charytatywnych i projektach edukacyjnych.

ROK 2012/13

17 września Grupa Małych Odkrywców i Grupa Muszelek odwiedziły wspólnie EDUPARK W Gdańsku.

Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach naukowych MINI EKOLOG polegających na eksperymentach i doświadczeniach wykonywanych wspólnie z edukatorem. Było to pierwsze spotkanie w ramach realizowanego w Słonecznej Krainie długofalowego projektu ekologicznego.Na zajęciach- EduMini Ekolog
dzieci pogłębiły swoje wiadomości co do faktu ,że
Ziemia jest domem dla kilkudziesięciu milionów gatunków zamieszkujących najróżniejsze miejsca. Poznały rolę i wpływ człowieka na środowisko, a proste doświadczenia pozwoliły im zrozumieć czyhające nań niebezpieczeństwa i sposoby ich zapobiegania.

24 września Grupa Małych Odkrywców i Muszelek wzięła udział w drugim spotkaniu w EDUPARKU.

EduMini Biolog

Najlepiej poznawać świat zaczynając od poznania samego siebie. Na zajęciach, poprzez zabawę i pracę grupową,przedszkolaki dowiedziały się jakie funkcje pełnią organy w ciele człowieka, nazwały główne układy narządów. Dodatkowo dowiedziały się wielu nowych,ciekawych wiadomości ,przede wszystkim jak dbać o zdrowie oraz higienę na co dzień.

26 września przedszkolaki z Grup Muszelki,Elfy i Pszczółki powędrowały na przestawienie teatralne, do naszych przyjaciół z OKSiRu, pt’Kot w butach’.

26 września, po wakacjach Grupa Małych Odkrywców odwiedziła Bibliotekę Gminą w Cieplewie.Współpraca z biblioteką to jeden z elementów projektu realizowanego w ramach AKCJI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.Dzieci odwiedzają bibliotekę cyklicznie ,zawsze mile witane przez pana Mariusza i ciotkę Agatę.Zważywszy fakt jak ważne jest czytanie i książka w życiu dziecka i każdego człowieka, projekt ma charakter długofalowy ,a współpraca z biblioteka nieodzowna i bezterminowa.Celem tych spotkań jest wykształcenie w młodym człowieku świadomego czytelnictwa i zamiłowania do książki.Przedszkole posiada także własną bibliotekę ,z księgozbiorem nie tylko dla dzieci ale także dorosłych i młodzieży.

3 października korzystając z przepięknej złotej jesieni,cudownej słonecznej pogody najstarsze grupy -Mali Odkrywcy i Muszelki wybrały się do Wdzydz Kiszewskich do Muzeum Gulkowskich w ramach autorskiego programu realizowanego w przedszkolu ‚Cudze chwalicie swego nie znacie’.

‚Początki Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich sięgają 1906 r. Jego twórcy Teodora i Izydor Gulgowscy byli założycielami, pierwszego na ziemiach polskich, muzeum na wolnym powietrzu. Urządzili je w XVIII – wiecznej gburskiej chałupie, którą odkupili od miejscowego gospodarza – Michała Hinca. Tam zgromadzili, typowe dla tego czasu, sprzęty domowe i gospodarskie oraz cenną kolekcję złotem haftowanym czepców, obrazów malowanych na szkle i ceramiki.

Naukowa działalność i społeczne pasje Założycieli Muzeum spowodowały także rozwój miejscowego rękodzieła i odkryły piękno kaszubskiej sztuki ludowej, które tkwi w misternych korzennych plecionkach i wielobarwnych wdzydzkich haftach.

Obecnie, już ponad 100 – letnie, Muzeum to 22 ha obszaru położonego nad brzegiem jeziora Gołuń zabudowanego obiektami regionalnej architektury. Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, karczmy, młyny, kościoły, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze – 49 obiektów z Kaszub i Kociewia świadczą o bogactwie i różnorodności wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku. Wiernie odtworzone wnętrza wraz z autentycznym wyposażeniem, czasowo uruchamiane urządzenia gospodarcze i przemysłowe nadają temu miejscu niezwykły klimat, spotęgowany malowniczym położeniem i walorami otaczającej przyrody.’

5 października Grupa Pszczółek i Elfów odwiedziła EDUPARK.Dla przedszkolaków przygotowano warsztaty

EduMini
Badacz

Nigdy nie jest za wcześnie na odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Na zajęciach EduMini Badacz najmłodsi poznali tajemnice pór roku, dowiedziały się skąd bierze się dzień i noc, tęcza czy chmury, a wszystko poprzez proste eksperymenty i doświadczenia.

12 października ,po wakacjach przedszkolaki z grup Mali Odkrywcy i Muszelki wybrały się do Centrum Nauki Hewellianum w Gdańsku na zajęcia – Wędrówka Fotonka do Ziemi ze Słonka

Celem zajęć było przedstawienie Słońca jako źródła wszelkiej energii na Ziemi. Dzieci, w towarzystwie Fotonka, dowiedziały się, w jaki sposób rośliny wykorzystują energię Słońca i że człowiek postępuje w podobny sposób korzystając z kolektorów słonecznych. Zajęcia miały formę warsztatów z wykorzystaniem multimedialnej tablicy interaktywnej oraz zestawów eksperymentalnych pokazujących działanie kolektorów słonecznych.

19 października wydelegowaliśmy delegację do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ‚Promyczek ‚ w Gdańsku z którym współpracujemy od początku naszej działalności ,czyli od 2008 roku.Dzieci zawiozły do schroniska dary ,które zbierały przez półtora miesiąca .Skorzystały także z lekcji edukacyjnej,która miała na celu przede wszystkim uczyć odpowiedzialności za los czworonogów i właściwego zachowania podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

25 października Grupa Muszelek i Elfów wybrała się do prawdziwej drukarni .Dzieci poznały zawód drukarza i sposób w jaki powstają gazety.Pracownicy obdarowali je także numerem gazety ,która ukazała się dopiero nazajutrz.Dzieci żartowały ,że można w ten sposób przewidzieć przyszłość ,co prawda niedaleką.

23 listopada dzieci z Grupy Muszelek i Małych Odkrywców wybrały się do Hewelianum .Tym razem tematem spotkania był niezwykle ciekawy temat.

‚ Magnesy przyciągające uwagę’

Pole magnetyczne ma wiele fascynujących właściwości. Istnieje wokół każdego magnesu, ale także wokół naszej Planety. Nie można go zobaczyć, ale można poczuć jego działanie . Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy naukowych, dzieci zapoznały się z podstawowymi wiadomościami z zakresu magnetyzmu .

7 grudnia Muszelki i Pszczółki podążyły śladami Mikołaja do Eduparku. Dowiedziały się bardzo wielu ciekawych rzeczy.Fizyka i chemia są im już obce.

15 marca Muszelki i Mali Odkrywcy odwiedzili Oceanarium w Gdyni.