Dyplom dla Gabrieli Kaloty SUPERCZYTELNIKA ROKU 2018
w Gminnym Konkursie Czytelniczym w kategorii ,,Czytelnik w wieku do 6 lat"