Współpraca z Klubem Gaja od 2009 rokuKlub Gaja jest jedną z najstarszych, wiodących, polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Został założony w 1988 roku przez Jacka Bożka, który jeszcze w systemie komunistycznego zniewolenia zdecydował się na utworzenie niezależnej organizacji ekologicznej. Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi – Gai oraz zachowanie środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej dla nas i dla przyszłych pokoleń.Święto drzewa – Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.
Nasze przedszkole od 2009 roku uczestniczy w różnych programach, akcjach, działaniach zaproponowanych przez klub Gaja:ŚWIĘTO DRZEWAPrzedszkolaki z przedszkola Słoneczna Kraina z pomocą nauczycieli i Pana Sołtysa Łęgowa Dawida Liberackiego posadzily kolejne
roślinki w Deszczowym Ogrodzie w Łęgowie.