Przedszkole Publiczna
Słoneczna Kraina „Osowa"

ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk

Wicedyrektor ds. pedagogicznych – Emilia Kamińska, numer telefonu: 511 024 444

e-mail: slonecznakrainaosowa@gmail.com