Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA OD DNIA 26.05.2023 R.do Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina„Łęgowo” w Łęgowie W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole będzie czynne od godz. 6:00 do godz. 17:00 Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 26.05.2023 do 07.06.2023 r.: a) w zamkniętej kopercie w sekretariacie przedszkola b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina […]

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJAdo Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina „Łęgowo” w Łęgowie W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole będzie czynne od godz. 6:00 do godz. 17:00 Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 27.02.2023 do 31.03.2023 r.: a) w zamkniętej kopercie w sekretariacie przedszkola b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina „Łęgowo” w Łęgowie, ul. […]