Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA do Przedszkola PublicznegoSłoneczna Kraina „Łęgowo”w Łęgowie W roku szkolnym 2024/2025 przedszkole będzie czynne od godz. 6:00 do godz. 17:00 Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 22.02.2024 r. do 13.03.2024 r.: a) w zamkniętej kopercie w sekretariacie przedszkola b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina „Łęgowo” w Łęgowie, ul. […]