Przedszkole Publiczne Słoneczna Jasień w Gdańsku
ul. Leszczynowa 74
80-175 Gdańsk

wicedyrektor Joanna Heimowska
tel. 794-400-995
e-mail: leszczynowa@slonecznakraina.pl