Ramowy rozkład dnia  

 

  ROZKŁAD  DNIA

(grupa 3 l) 

 

czas

ilość

 

 

Forma aktywności

 

630- 800

1

Z

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 845

0,25

D

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

845- 900

0,25

D

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

900-930

 

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

930-1010

0,70

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1010-1100

0,80

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

1100-1120

 

 

Obiad  I (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

1120-1230

1,2

R

Spacer, obserwacje przyrodnicze

1230-1300

 

 

Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1300-1415

 

 

Czytanie dzieciom, wypoczynek na leżakach 

1415-1430

 

 

Czynności higieniczno- porządkowe, zabawa ruchowa

1430-1500

 

 

Podwieczorek

1500-1600

1

R

Zabawy na placu zabaw

1600-1700

1

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca
z dziećmi.

 

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 2,8 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2,2  godziny                                         

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1,2 godz.