Ramowy rozkład dnia  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPY „Pszczółki” Wydminy

7.00 -8.15 schodzenie się dzieci

 • Czynności opiekuńcze.
 • Kontakty z rodzicami.
 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zabawy ruchowe z określonymi elementami ruchu.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do I śniadania

 • Zabiegi higieniczne.
 • Czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00 I śniadanie

 • Pomoc w jedzeniu w razie potrzeb 
 • Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

9.00-10.30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

 • Stwarzanie i organizowanie sytuacji i zabaw stymulujących wszechstronny rozwój dzieci. 
 • Wspieranie działań twórczych dzieci w kontakcie ze sztuką - Zajęcia plastyczne.
 • Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym (dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku).
 • Spacery, wycieczki.
 • Obserwacje przyrodnicze.
 • Zajęcia sportowe na Sali.
 • Swobodne zabawy na placu zabaw.
 • Uczenie zasad bezpieczeństwa własnego oraz innych.
 • Czynności samoobsługowe w szatni.

10.30 - 11.00 II śniadanie

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.
 • Przestrzeganie zasad dobrego wychowania.
 • Pomoc w jedzeniu w razie potrzeb

11.00 – 13.00 Leżakowanie

 • Sen, relaks przy muzyce .

12.45 – 13.00 Przygotowanie do obiadu

 • Zabiegi higieniczne.
 • Czynności samoobsługowe.

13.00 - 13.30 Obiad

 • Pomoc w jedzeniu w razie potrzeb
 • Przestrzeganie zasad dobrego wychowania.
 • Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.30 – 14.30 Zajęcia  poobiednie

 • Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
 • Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. 
 • Zabiegi higieniczne.
 • Czynności samoobsługowe.

14.30 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 17.00 Zajęcia popołudniowe

 • Zabawy w kącikach zainteresowań lub na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym(dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku).
 • Praca indywidualna z dziećmi.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.