Ramowy Rozkład Dnia  

 

ROZKŁAD DNIA GRUPA  „Motylki”

 

6.30 – 8.00

1

Z

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca  z dziećmi.

8.00 – 8.30

0,5

D

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

8.30 – 9.00

 

 

 I Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

9.00 – 9.30

0,5

D

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

9.30 – 10.30

1

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

 

 

 

II śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

11.00 -  11.30

0,5

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

11.30 – 13.00

1,5

R

Spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu

 

 

 

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

13.30 – 14.00

O,5

D

Bajko terapia

14.00- 14.30

0,5

D

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju

14.30 – 15.00

 

 

Podwieczorek

15.00 – 16.00

1

R

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

16.00 – 17.00

1

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 2,5 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu = 2,5  godziny                                         

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 3 godz.