KADRA  

Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego                                  jest Pan Edward Waszak

 Dyrektorem ds. Pedagogicznych jest Pani Lesya Szymczak

Pani Anna Juniewicz

 Wychowawcą grupy "Motylki"

jest  Pani Dominika Danilewicz

 oraz Pani Ewelina Cantop

Wychowawcą Grupy "Tygryski" jest Pani Monika Ostrowska

 oraz Pani Joanna Buźniak

Wychowawcą Grupy "Psczczółki"-  Żłobek  jest

Pani Renata Buczko

oraz pomoc w opiece sprawują:

Pani Ewa Żygieło

Pani Izabela Sawicka

 Zawsze ciekawe i aktywnie spędzone przez dzieci zajęcia z języka angielskiego prowadzi 

O to by nic w naszym przedszkolu się nie psuło i zawsze było sprawne dba  Pan Bogdan Żygieło

Na kuchni dowodzi i przyrządza nam pyszne posiłki 

Pani Wanda Rutkowska

 

O porządek i czystość  dba Pani Lucyna Giełażys