informacje ogólne  

 

  1. Opiekę nad dziećmi sprawują:

Renata Buczko,  Ewa Żygieło  oraz Izabela Sawicka

Godziny pracy żłobka: 7.00 - 17.00

ROCZNY PLAN PRACY

2017/2018

L.p.

Zadania

Sposoby realizacji

I

Adaptacja do

warunków żłobka

1. Pobyt rodzica z dzieckiem w żłobku.

2. Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami

oraz Karty zgłoszenia dziecka do żłobka.

3. Poznanie sali, łazienki i szatni grupy

4. Różnorodne zabawy z dziećmi.

II

Kontakty społeczne

1. Poznanie imion dzieci, opiekunek i rodziców podczas

różnorodnych zabaw integracyjnych.

2. Stwarzanie warunków i zachęcanie do wspólnej

i zgodnej zabawy (obok siebie).

3. Budowanie dobrego samopoczucia dziecka (np.

głaskanie, przytulanie, pochwała).

4. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

5. Nauka dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.

6. Kształtowanie u dzieci życzliwego stosunku do

rówieśników i osób dorosłych.

7. Budowanie systemu wartości (co jest dobre a co złe).

8. Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem grupa „Tygryski” i  „Motylki”

9. Eliminowanie napięć i kształtowanie odporności

emocjonalnej, aby łagodnie znosiło stres, porażki

poprzez zabawy relaksacyjne.

10. Zajęcia kulinarne.

III

Samoobsługa oraz

nabywanie nawyków

Wdrażanie do samodzielnego picia napojów z kubka.

2. Zachęcanie dzieci do spożywania różnorodnych

smaków potraw.

3. Podejmowanie prób jedzenia łyżeczką.

4. Zachęcanie do zgłaszania potrzeb fizjologicznych.

5. Wysadzanie na nocniczek, nauka korzystania

z małego sedesu.

6. Codzienna toaleta (mycie buzi, rączek, zębów).

7. Aktywizowanie i pomoc w czynnościach

samoobsługowych takich jak rozbieranie i ubieranie,

zdejmowanie i zakładanie: buty, skarpetki, spodenki, luźne bluzki.

8. Wyrabianie nawyków grzecznościowych poprzez gesty ( np. machanie rączką na pożegnanie, skinienie główką na powitanie i podziękowanie itd.).

9. Używanie zaczarowanych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

IV

Mowa i myślenie

1. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.

2. Ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające aparat mowy (np. Przygody Języczka Wędrowniczka).

3. Zabawy z ćwiczeniami oddechowymi (np. piórko,

balonik, kulki z gazet).

4. Ćwiczenia logopedyczne – gimnastyka buzi i języka

5. Wspomaganie w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnym w codziennym życiu.

6. Rozwijanie mowy biernej: wydawanie próśb, poleceń (np. podaj, dokończ, połącz, podejdź, nie wolno) czytanie bajek i wyjaśnianie ich treści.

7. Oglądanie książeczek, podejmowanie prób nazywania elementów ilustracji (np. rozpoznawanie przedmiotów, osób, zwierząt, roślin) oraz opisywanie (np. wielkości, barwy, cech)

8. Teatrzyki paluszkowe, kukiełkowe, pacynkowe.

9. Zabawa ze śpiewem i z pokazywaniem na utrwalenie poszczególnych części ciała "Moje rączki klaskają".

10. Mobilizowanie, zachęcanie dzieci do wypowiadania swoich potrzeb.

V

Sprawność ruchowa

(mała i duża

motoryka)

1. Nauka chodzenia przy przedmiotach i ruchomych

zabawkach ( np. kształtki rehabilitacyjne).

2. Doskonalenie zmysłu równowagi poprzez zabawy

z elementami równowagi (np. naśladowanie ruchu

bociana na łące, jaskółki, marsz, ukłon przysiad

z krążkiem na głowie, stąpanie po linie, szarfie,

chodzenie z zamkniętymi oczami w przód i w tył)

oraz sprawnej zmiany postawy ciała poprzez zabawy:

orientacyjno – porządkowe, z elementami skoku

i podskoku ( zachęcanie do wspinania, schylania

i kucania po zabawkę, odkładanie jej na wyznaczone miejsce, itp.).

3. Pokonywanie przeszkód (np. przechodzenie przez

tunel, most)

4. Podejmowanie prób rzucania piłką z pozycji siedzącej (w dal, do celu). Zabawy z elementami rzutu, celowania, toczenia i noszenia.

5. Nauka chodzenia w parach albo rzędzie

(np. „Stonoga”, „Jawor, jawor).

6. Zabawy ruchowo-naśladowcze przy muzyce

(np. chodzimy ciężko jak misie, tańczymy lekko jak lale, turlamy się jak piłeczki, podskakujemy jak

pajacyki, prostujemy się jak wielkoludy itp.)

7. Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania,

przekładania, przesypywania, zamykania, otwierania.

8. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie

(zorganizowane, popularne).

9. Pierwsze próby prac plastycznych- malowanie

paluszkami.

10. Swobodne zabawy na sali gimnastycznej (basen

z kulkami, zjeżdżalnia, schodki itp.).

VI

Spostrzeganie

słuchowe i

umuzykalnienie

1. Osłuchiwanie się z różnorodnymi utworami

muzycznymi.

2. Słuchanie piosenek dla dzieci, podejmowanie prób powtarzania piosenki.

3. Zabawy z ćwiczeniami ortofonicznymi.

4. Podejmowanie prób rozróżniania muzyki o różnym tempie.

5. Rozróżnianie muzyki głośnej i cichej, szybkiej

i wolnej.

6. Opowieści ruchowe przy muzyce.

7. Ilustrowanie muzyki elementami tanecznymi

i rytmicznymi: poleczka, kujawiaczek, polonez, taniec indiański, taniec irlandzki, klaskanie, tupanie, itp.

8. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych.

9. Zabawy wyciszające i rozluźniające.

 

VII

Uroczystości

i imprezy

okolicznościowe

 

1.      Dzień Jeża

2.      Święto Pluszowego Misia

3.      Spotkanie z Mikołajem.

4.      Warsztaty Bożonarodzeniowe z rodzicami.

5.      Dzień Babci i Dziadka

6.      Powitanie Wiosny.

7.      Wielkanocny poranek

8.      Dzień Ziemi

9.      Dzień Mamy i Taty.

10.  Święto rodziny - Dzień Dziecka.

11.  Zakończenie roku szkolnego w Żłobku