Kontakt

Przedszkole Publiczne
Słoneczna Kraina „Ujeścisko”

ul. Lubelska 3A, 80-180 Gdańsk
telefon (6.30-17.00): 501 250 901

nr konta bankowego: 11 1020 1811 0000 0002 0257 7955

 

p.o. dyrektor – Magdalena Rutkiewicz, numer telefonu (8.00- 16.00): 799 025 258

e-mail: dyrektor.ujescisko@slonecznakraina.pl