Plan dnia

6.30- 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci (m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki). Indywidualna praca z dziećmi.

8.00-8.15 zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

8.15-8.30 ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00 I śniadanie (czynności higieniczno-porządkowe, praca dyżurnych, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia)

9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze. Praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju. Zajęcia dodatkowe.

10.30 -11.00 II śniadanie/ Kuchcikowo.

11.00-12.00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zawiązywania/zapinania butów, zapinanie bucików, suwaków). Spacer, obserwacja przyrodnicza, wycieczki – poznanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

12.00 – 12.30 Obiad (czynności higieniczno-porządkowe, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole).

13.00 – 14.30 Cisza poobiednia, wprowadzanie technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki wyciszającej. Czytanie bajek, opowiadań. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.15 – 14.45 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

15.00 –15.30 Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna, wspieranie i korygowanie rozwoju.

15.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi. Praca stymulacyjna. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne. Zabawy w kącikach zainteresowań.