Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina „Osowa”. Celem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności przedszkola.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Grupa I – „Smerfy”:

  • P. Beata Michowska,

  • P. Anna Kortes,

  • P. Agnieszka Wronka.

Grupa II – „Pracowite mróweczki”:

  • P. Anita Browarczyk,

  • P. Anna Lisowska,

  • P. Arleta Maderska.

Prezydium Rady Rodziców:

  • P. Agnieszka Wronka – przewodniczący,

  • P. Anna Lisowska – zastępca przewodniczącego,

  • P. Anita Browarczyk – skarbnik.

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na rachunek bankowy:

Anita Browarczyk  79 1140 2004 0000 3802 7645 8152 (w tytule proszę podać: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest wpłata).

Wpłatę należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca.