Rekrutacja

1. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy trzy lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

3. Zasady, kryteria naboru oraz harmonogram rekrutacji określa corocznie Gmina Miasta Gdańsk.

4. Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego – Gdańska Platforma Edukacyjna.

5. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nie logują się do systemu elektronicznego jedynie składają u Dyrektora przedszkola w wyznaczonym terminie wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej.

6. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się o zasadę powszechnej dostępności.

7. Po zakończeniu rekrutacji, jeśli przedszkole posiada wolne miejsce lub miejsce się zwolni w trakcie trwania roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku w systemie ciągłym. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina „Osowa” w sprawie utworzenia listy dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola otwarcie listy nastąpi 5 lipca o godz. 8.00. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o osobiste wstawienie się w przedszkolu i wpisanie dziecka na listę.