Adaptacja

Drodzy Rodzice, w trosce o wasze pociechy, dla których przekroczenie progu przedszkolnego stanie się ważnym przeżyciem,proponujemy „dni adaptacji” do naszego przedszkola.

Proces tej wstępnej adaptacji ma na celu:
– ułatwić dziecku start przedszkolny,
– obniżyć lęk i obawy dziecka  przed rozstaniem z rodzicami,
– skrócić czas adaptacji dziecka do przedszkola,
– integrację ze środowiskiem przedszkolnym,
– uświadomić rodzicom potrzeby emocjonalne dziecka,
– nawiązać bliższy kontakt z nauczycielem i rówieśnikami.

Dziecko w tym czasie poznaje nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Nieznane dziecku środowisko powoli staje się bardziej przyjazne. Bawi się i nawiązuje kontakty z rówieśnikami i nauczycielkami. Nabiera odwagi i wiary we własne możliwości, uczy się pozytywnie reagować na nową sytuację.

Rodzic natomiast ma możliwość rozmowy z Dyrektorem placówki, która jest dobrą okazją do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, zastrzeżeń i niepewności. Od nauczyciela może otrzymać niezbędne informacje i praktyczne wskazówki w postaci ustnej lub ulotki – jak przygotować dziecko do nowej roli przedszkolaka. Dzięki temu może poznać nauczyciela co daje mu poczucie pewności, że oddaje dziecko w dobre ręce. Ma możliwość obserwowania zachowań swojego dziecka na tle grupy.

Przedszkole z kolei uzyskuje informację zwrotną o oczekiwaniach rodziców, ma możliwość spokojnego przeanalizowania ich wniosków,  a nauczycielki mogą bliżej poznać środowisko rodzinne przyszłego wychowanka. Działania te tworzą w obu środowiskach pewien poziom akceptacji dla siebie, zaufania, z czego korzyść bezpośrednio odnosi dziecko, ponieważ tworzy się wokół niego klimat wychowawczy, klimat zrozumienia dla jego trudności w wypełnianiu nowej roli.

Adaptacja ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest to mechanizm, z którego korzystamy przez całe życie. Dziecko przystosowując się do przedszkola ma do opanowania wiele złożonych zadań. Dlatego musimy dzieciom w tym pomóc.

Cele wynikające ze spotkań adaptacyjnych:
Dzieci:

Wiedzą, jak wygląda przedszkole: sala, szatnia, łazienka, plac zabaw.
Zyskają czas na poznanie „swojej” pani.
Mają możliwość poznania placówki razem z rodzicami.
Mają możliwość odczuć, że w przedszkolu są ważne i kochane .
Unikną drastycznej rozłąki z rodzicami i sytuacji, w której są nagle same w obcym nieznanym środowisku.

Rodzice:

Zwrócą uwagi na ważną i znaczącą rolę, jaką pełnią w momencie kontaktu dziecka z przedszkolem.
Mogą uzgodnić z nauczycielem swoje propozycje, potrzeby, oczekiwania.
Mogą opowiedzieć nauczycielowi o swoim dziecku.
Mają możliwość zapoznać się z rozkładem dnia w przedszkolu (mogą przygotować swoje dziecko w domu do pór posiłków, snu itd.).Poznają warunki, w jakich będzie przebywało ich dziecko (wygląd pomieszczeń,wyposażenie placówki).

Nauczyciele:

Nawiążą bliski kontakt z dziećmi i rodzicami.
Poznają ich oczekiwania i propozycje.
Zwrócą uwagę na indywidualne potrzeby dzieci.

Wierzymy, ze proces adaptacji w naszej placówce, przyniesie  korzyści zarówno dziecku, rodzicom jak i przedszkolu.