Joanna Dębicka – nauczyciel języka angielskiego

Skończyłam studia o kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim”. Studia magisterskie ukończyłam na specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością”.

Lubię pracować z dziećmi, uczestniczyć w ich zabawach, są one dla mnie nieustanną inspiracją do dalszych działań. Jestem cierpliwa i lubię słuchać:) Zawsze gdzie jest to możliwe – staram się prowadzić do jak najmniejszej ingerencji, aby to sami wychowankowie dążyli do samodzielności, doświadczali i poznawali rzeczywistość, a także przyglądali się jej krytycznie.

Uwielbiam podróże – są one niezbędne do całkowitego poznania siebie i otaczającego nas świata.
W wolnym czasie zamieniam się w plastyka i tworzę jakieś dzieło:)