Przedszkole zamknięte w dniach 27-29.12.2017 r.

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż zgodnie
z zarządzeniem dyrektora Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina „Osowa”– 1/31/08/2017 w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie Statutu Przedszkola oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Organu Prowadzącego)
przedszkole w dniach: 27.12, 28.12, 29.12 jest zamknięte.