Próbna ewakuacja przeciwpożarowa – 29.11.2017 r.

Dnia 29 listopada, w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. W akcji wzięły udział dzieci z grupy „Smerfy”  i „Pracowite mróweczki” oraz kadra pedagogiczna przedszkola. Uczestnicy ewakuacji na określony sygnał gwizdka opuścili budynek w wyznaczone miejsce wyjściem ewakuacyjnym prowadzącym przed przedszkole. Następnie sprawdzono obecność, aby upewnić się, że nikt nie został w budynku. Cała akcja  przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Jesteśmy dumni z Naszych podopiecznych!

Celem akcji było nabycie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.