Konkursy

Zakończenie konkursu pt. "BOŻONARODZENIOWA OZDOBA"

Drodzy Rodzice

Konkurs „BOŻONARODZENIOWA OZDOBA” zakończony 🙂

Serdecznie dziękujemy za wzięcie w nim udziału zarówno dzieci jak i rodziców.

Dyplomy oraz nagrody zostały rozdane. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zdjęć, wspólnie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych przez dzieci i ich rodziców 🙂

IMAG5285.jpgIMAG5286.jpgIMAG5287.jpgIMAG5289.jpgIMAG5290.jpgIMAG5291.jpgIMAG5292.jpgIMAG5308.jpgIMAG5311.jpgIMAG5312.jpgIMAG5313.jpg

Konkurs recytatorski

 „ WITAMINKOWE WIERSZYKI” –

   MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS   RECYTATORSKI

 

  ORGANIZATOR

Przedszkole nr 87 w Gdańsku

ul. Komandorska 77

80- 299 Gdańsk

tel. 058 554 55 88

 

  CELE KONKURSU

Popularyzacja literatury dziecięcej wśród najmłodszych, inscenizowanie z zastosowaniem gry aktorskiej, kukiełek, pacynek itp., kształtowanie umiejętności prezentowania siebie przed szerszą publicznością, propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka.

 

  UCZESTNICY

5 i 6 – LATKI  -występy indywidualne

 

4.TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się06-11-2014 r. od godz. 15 30 ,w Przedszkolu nr 87 w Gdańsku, 

ul. Komandorska 77, 80-299 Gdańsk

  ZASADY UCZESTNICTWA

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż dwóch reprezentantów jednej placówki. W przypadku większej liczby chętnych, prosimy przeprowadzić wewnętrzne eliminacje we własnym zakresie.
Dzieci powinny przygotować wiersz lub krótką inscenizację. Mile widziane są drobne rekwizyty, proste kostiumy wykonane wg własnych pomysłów.
Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Zgodę należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu.

Termin zgłaszania uczestników do 31-10-2014 r.

Tel./ fax: 058 554 55 88

Prosimy o podanie danych:

–          imię, nazwisko i wiek dziecka

–          nazwę, adres i telefon przedszkola

–          autor i tytuł wiersza

–          nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu

  OCENA

Przy ocenie wystąpień dzieci, będą brane pod uwagę następujące elementy:

dobór repertuaru do tematyki konkursu, pamięciowe opanowanie tekstu, pomysłowość prezentacji (kostium, rekwizyty), ogólny wyraz artystyczny.

Uczestników będzie oceniać Jury.

  7.     NAGRODY

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się06-11-2014 r. po ogłoszeniu wyników przez Jury.

       Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich

       uczestników oraz przygotowujących ich nauczycieli.

                                                                       Organizatorzy:

Grażyna Jeziorna

Marzena Piotrowska

Alina Gierszewska 

Anna Grabowska

Konkurs – Mój kochany miś pluszowy

Jesień w mandali zamknięta

Cele konkursu:

•  uwrażliwienie na piękno przyrody w jesiennej odsłonie

•  pobudzanie twórczości plastycznej przy wykorzystaniu naturalnych materiałów

•  kształtowanie umiejętności wyciszenia i koncentracji przy pracy

Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w 2 kategoriach wiekowych:

– dzieci młodsze (3,4 – letnie)

– dzieci starsze (5,6 – letnie)

Prace plastyczne powinny być wykonane w kształcie koła (technika płaska lub przestrzenna)

Mandale powinny zachowywać zasadę symetrii. Przy tworzeniu pracy należy posiłkować się tworzywami naturalnymi, charakterystycznymi dla jesiennej aury (dary jesieni).

Ocenie będzie podlegać:

– widoczny wkład pracy dzieci,

– pomysłowość, oryginalność,

– estetyka, wrażenie ogólne,

– zgodność z tematem.

Prace można nadsyłać do dnia31 października 2014

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 listopada 2014 r.

Efekt końcowy mandal, które wykonywała grupa maluszków "Żabki"

IMAG4626_2.jpgIMAG4627_2.jpgIMAG4628_2.jpgIMAG4629_2.jpgIMAG4630_2.jpgIMAG4631_2.jpgIMAG4632_2.jpg

Efekt końcowy mandal, które wykonywała grupa starszaków "Sowy mądre głowy"

IMAG4678.jpg

Konkurs – Dyniowa Pani Jesień

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie                  pt.: „Dyniowa Pani Jesień”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie Dyniowej Pani Jesieni np. z materiału przyrodniczego.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę w trakcie przygotowań, a także atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

  „Dyniowa Pani Jesień”

  Data rozpoczęcia konkursu –27.10.2014 r. (poniedziałek).
  Data zakończenia konkursu ( termin, do którego można dostarczyć pracę do przedszkola) –29.10.2014 r. (środa).
  Rozstrzygnięcie konkursu- wręczenie nagród i dyplomów –31.10.2014 r. (piątek).
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu.
  Technika wykonania prac  – przestrzenna (zachęcamy do użycia materiału przyrodniczego np. kasztany, liście, żołędzie, warzywa itp.)
  Wykonane prace prosimy przekazać nauczycielką.

"Czy wy wiecie, czy wy wiecie, jeże mieszkają w lesie"

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzenie wyobraźni oraz prezentacja talentów plastycznych.

REGULAMIN:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 

a) dzieci 3-4 letnie,

b) dzieci 5-6 letnie.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu.

4. Pracę należy wykonać w formacie – minimalnym A4, maksymalnym A3.

5. Technika wykonania praca – dowolna, płaska.

6. Praca powinna zostać opatrzona metryczką, którą należy umieścić z tyłu pracy.

7. Metryczka ma zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora pracy,

b) wiek autora,

c) nazwę i adres placówki,

d) telefon i e-mail placówki,

e) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

8. Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać do 2 pracz każdej kategorii wiekowej.

9. Prace należy przesłać pocztą do dnia 31.10.2014r. na adres organizatora:

Miejskie Przedszkole nr 7 im. Barbórki

ul. Wolności 43

41-700 Ruda Śląska

z dopiskiem „KONKURS – JEŻYKI”


10.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu.

11. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2014r. Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej blizejprzedszkola.pl

13. Nagrody, dyplomy, podziękowania zostaną wysłane pocztą. Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym.

14. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 im. Barbórki w Rudzie Śląskiej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia kwestii spornych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Koordynatorek konkursu – pani Marty Jaworskiej i pani Beaty Niewińskiej pod numerem telefonu: (32) 248-12-68.

"Jesienne drzewo"

Cele konkursu:

– rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
– wdrażanie do proekologicznych zachowań;
– dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola.
2. Technika wykonania prac – dowolna.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko i musi przedstawiać drzewo lub drzewa jesienią.
4. Materiały użyte w pracy muszą mieć charakter ekologiczny.
5. Format pracy: A4 lub A3.
6. Ilość prac z każdej placówki: 2.
7. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, adres i numer telefonu przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela.
8. Prace należy przysłać do 17.10.2014r. (liczy się data stempla pocztowego).
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2014r.
10. Przewidziane są 3 nagrody książkowe i dyplomy dla I, II, III miejsca. Imienne podziękowania przewidziane są tylko dla opiekunów laureatów konkursu.
11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
13. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.p24.raciborz.com.pl i na stronie blizejprzedszkola.pl
14. Prace proszę dostarczyć na adres:


Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym
ul. Bielska 2
47-400 Racibórz

z dopiskiem: „Konkurs: Jesienne drzewo”

Koordynatorzy konkursu: Beata Okulowska, Marzena Małczok, Dominika Kamalla

 

 

"Jesienny cudaczek"

1.CELE KONKURSU:

– prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej;

-wymiana doświadczeń, poszerzenia wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

– rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej

– promowanie aktywności twórczej dzieci;

– prezentacja twórczości dzieci;

2. TEMATYKA KONKURSU:

Tematem konkursu jest wykonanie pracy : postaci jesiennej (ludzika) w technice dowolnej. Prosimy aby prace nie przekraczały 1m wysokości ani rysunku , nie więcej niż 50/70cm.

3. UCZESTNICY:

Konkurs kierowany jest do każdej Grupy dzieci z przedszkoli od 3- 6 lat. Każda grupa przedstawia jedną pracę wspólnie zrobioną.

4. TERMIN I OPISY PRAC

● Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 10 października natomiast pracę prace należy dostarczyć do dnia 20 października .

● Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką wpisaną i umieszczoną na stronie głównej w lewym dolnym rogu kartki. Metryczka powinna zawierać: Nazwę przedszkola i grupy z dopiskiem „ Jesienny Cudaczek”

● Listę laureatów przedstawimy na stronie internetowej naszego przedszkola.

UWAGA!!!

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięscy NAGRODY a także zaproszenie do naszego Przedszkola !!!

5. DANE ORGANIZATORA:

Przedszkole Niepubliczne „ Słoneczna Kraina”

Ul. Lubelska 3A

80- 180 Gdańsk

Karty zgłoszeniowe należy wysyłać na adres e-mail :

ujescisko@slonecznakraina.pl z dopiskiem : „Jesienny Cudaczek” konkurs

Osoby odpowiedzialne: Anna Zamojska i Kinga Krempska

 

„Jesienne stworki” – konkurs przedszkolny.

DRODZY RODZICE!

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez nasz przedszkole pt.: „Jesienne stworki”. 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie jesiennego stworka z materiału przyrodniczego (np. liście, żołędzie, kasztany, papryka, ziemniaki, kukurydza).

Gwarantujemy wspaniałą zabawę w trakcie przygotowań, a także atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu dostępny jest w przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 🙂