Realizowane projekty

Współpraca z Klubem Gaja

Współpracę z Klubem Gaja Przedszkole Słoneczna Kraina w Łęgowie podjęło w roku 2009 .Corocznie przyłączamy się do działań klubu ,które są najprostszym i nieocenionym sposobem troski o środowisko naturalne  i na stałe zostały wpisane do naszego programu ekologicznego .W ten sposób kształtujemy właściwe postawy proekologiczne i świadomość ekologiczną naszych przedszkolaków i nie tylko….Do akcji włączają się dzieci i ich rodziny,pracownicy i przyjaciele placówki oraz nasi absolwenci.W roku szkolnym 2012/13 koordynatorem współpracy z Klubem Gaja jest Anna Grodecka.

Akcja  ‚Zbieraj  Makulaturę  Ratuj  Konie’

  Akcja” Zbieraj makulaturę, ratuj konie” ma na celu zmianę postaw człowieka do otaczającego go świata, a  w szczególności kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalną chęć pomocy słabszym. Konie, dla których Klub Gaja szuka domu adopcyjnego, często przez całe życie ciężko pracowały w gospodarstwie lub w lesie.  Wśród nich są takie, którym brakowało ciepłej stajni, dobrej opieki weterynaryjnej, a nawet jedzenia-a przecież od wieków są przyjaciółmi człowieka. Dzięki zaangażowaniu w zbiórkę makulatury nasza społeczność ma maleńki udział  w ratowaniu lasów i ratowaniu koni ,gdyż dochód ze zbiórki przekazywany jest na ten właśnie cel. W wielu przypadkach uratowane konie odwdzięczają się hipoterapią i pomagają niepełnosprawnym dzieciom.

Święto  Drzewa Święto Drzewa w naszym przedszkolu stało się tradycją, która przynosi korzyści nie tylko dla środowiska przyrodniczego , ale także estetyki naszego otoczenia i krzewienia wiedzy humanistycznej.  Drzewa sadzone w ramach Święta wzbogacają nasz ogród botaniczny i plac zabaw.W przyszłości staną się siedliskiem dla roślin ,zwierząt i ptaków ,choć już i teraz odwiedzają je nasi skrzydlaci przyjaciele. Jeszcze małe i co roku dosadzane,drzewka i krzewy cieszą oczy i są wspaniałym miejscem do obserwacji.Wiosną  i latem kwitną a jesienią wydają pierwsze owoce . Upiększanie naszego ogrodu poprzez sadzenie drzew i krzewów ozdobnych pozwala na dostrzeganie najprostszego piękna wokół siebie,sprawia radość nam wszystkim.Swoim działaniem pragniemy wzbogacić najbliższe otoczenie dzieci i zaszczepić w nich miłość i poszanowanie dla przyrody ,bez której człowiek nie może żyć, i z którą jest nierozerwalnie połączony.

 

Ramach akcji Święta Drzewa włączyliśmy się także w ideę sadzenia drzew w intencji pokoju na świecie, która jest także podejmowana za granicą  .Przesłanie trafiło do 35 krajów świata. Drzewa dla pokoju sadzono m.in. w: Czechach, Słowacji, Turcji, Włoszech, Kolumbii, Pakistanie, Peru, Wenezueli, Ekwadorze, Argentynie, Holandii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Irlandii i Indiach, na Węgrzech i na Litwie. Na apel Klubu Gaja odpowiedzieli członkowie fundacji Ashoka, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. Drzewa od wieków odgrywają ważną rolę nie tylko
w środowisku przyrodniczym, ale także kulturowym i społecznym.Obecnie w wielu miejscach na świecie Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew, ale także projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju, współpracy i tolerancji.’ Dobre praktyki Święta Drzewa zostały przeniesione do Islandii. W ramach dwuletniej współpracy Klubu Gaja z islandzką organizacją Skógræktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey Klub) posadzono ponad 5600 drzew, zaangażowano samorząd lokalny, parafię, przedszkola, szkoły z Grindaviku i Rejkiawiku.’Nasze maleńkie drzewa będą naszym świadectwem w przyszłości.

Akcja Zaadoptuj Rzekę

Żyjące rzeki są bardzo potrzebne ludziom, zwierzętom i przyszłości naszej planety – wyjaśnia Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja. Zwrócenie uwagi publicznej na niedobór przydatnej do życia wody i jej oszczędność jest jednym z najważniejszych wyzwań, które przed nami stoją.’Za maleńkie, na miarę naszych przedszkolaków ,zaangażowanie  w adopcję sąsiadującej z naszą placówką rzeki Kłodawki, zostaliśmy uhonorowani wydaniem plakatu z zaznaczeniem naszych działań.Włączenie się do akcji i bliskość różnych ekosystemów daje dzieciom okazję do poznania przyrody w jej najpiękniejszej ,prawdziwej postaci.

 

 

MARSZ BIORÓŻNORODNOŚCI

 MARSZ W OBRONIE BIORÓŻNORODNOŚCI

W ramach Akcji Ratujmy Bioróżnorodność nasze przedszkolaki zorganizowały MARSZ BIORÓŻNORODNOŚCI.W tym celu dzieci wykonały plakaty i ulotki ,które rozdawały przechodniom w  Pruszczu   Gdańskim i w Łęgowie.Do akcji ochoczo włączyli się rodzice i pomogli przygotować baner z hasłem przewodnim akcji.Poprzez takie działania przyłączyliśmy się do kampanii i programu  edukacyjnego   zwracającego uwagę na racjonalne wybory konsumenckie, zrównoważony rozwój  oraz wzrastającą potrzebę ochrony bioróżnorodności. Brak zachowania równowagi ekologicznej prowadzi nieuchronnie do zmian klimatycznych , a co za tym idzie kataklizmów ekologicznych .Sprzeciwiamy się bezmyślnemu niszczeniu siedlisk roślin i zwierząt.