PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH AKCJI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Projekt ‚Książka przyjacielem dziecka’ w ramach akcji   CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM i MĄDRE PRZEDSZKOLE CZYTA DZIECIOM


W roku szkolnym 2014/15 koordynatorem programu jest pani  Eliza  Pietrzak i Katarzyna Ryś-Bliźniuk.Wszystkie dzieci systematycznie wypożyczają książeczki w przedszkolnej bibliotecei zapraszają rodziców do wspólnego czytania.Mamy bogaty księgozbiór nie tylko dla dzieci , ale także dla młodzieży i dorosłych.Zachęcamy do wypożyczania.Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.

FUNDACJA ABCXXI  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

‚…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny 
i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach. (….)

(…) Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego
dziecka
. (…) Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę 
i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje 
mocną więź między rodzicem 
i dzieckiem
. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi
 z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast 
mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc
 z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)

(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe
 i umysłowe
, które zresztą ściśle się łączą. 
Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie 
bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny 
i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. (…) 

(…) Głośne czytanie pomaga także w wyrobieniu niezwykle ważnej umiejętności umysłu, jaką jest czytanie ze zrozumieniem …’

Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej ‚Wychowanie przez czytanie’ wydanej przez Świat Książki.

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

Projekt ‚Książka przyjacielem dziecka’ ,który realizowany jest w Przedszkolu Słoneczna Kraina w Łęgowie od początku jego powstania,zrodził się wraz z przyłączeniem się placówki do Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.Zważywszy fakt jak ważne jest codzienne czytanie dzieciom projekt ten będzie realizowany  tak długo   ,jak długo będzie istniało przedszkole.W każdym roku podlega modyfikacjom i wzbogacany jest o nowe treści ,pomysły i sposoby realizacji.W roku szkolnym 2012/13 koordynatorem jest Anna Kopczyk. Sam tytuł projektu zaczerpnięty został z przepięknego wiersza Tadeusz Kubiaka   ‚Ja jestem książka’

Ja jestem książka, twój przyjaciel szczery,

Na moich kartkach rysunki, litery.

Na mych rysunkach pola, ptaki rzeki,

Kwiaty sprzed domu i księżyc daleki.

A znów litery zbierają się w słowa,

Ze słów tych snuje się baśń kolorowa.

 

Ja jestem książka, twój przyjaciel dobry.

Witam cię słońcem o poranku modrym,

Żegnam wieczorem, kiedy niebo w gwiazdach.

Ja opowiadam o wioskach, o miastach,

o złotym jabłku, o ziarnku maku,

o płochych wróblach i odważnym strachu.

 

Ja jestem książka, twój przyjaciel mądry.

Ja cię prowadzę przez morza i lądy.

Wędruję z tobą w świat, krajem wśród Wisły,

lasem zielonym i polem złocistym.

Uczę cię szukać na stawie łabędzi.

pod świerkiem szysze, pod dębem żołędzi.

Oprócz codziennego czytania przyłączamy się do różnego rodzaju akcji promujących czytanie, świadome czytelnictwo  i zamiłowanie do książek będących skarbnicą narodów.

2009 roku wzięliśmy udział w zajęciach organizowanych przez EMPIK ‚Przecinek i kropka’

Współpracujemy z Gminną Biblioteką w Cieplewie

Zapraszamy do przedszkola gości na ‚Południe z książką’

Bierzemy udział w konkursach

 

18.12.2014r.

Dzisiejsze popołudnie z książką Krasnale spędziły z mamą Tymona, która przeczytała dzieciom wiersz ‚Lokomotywa’ J.Tuwima

05.12.2014r.
Dziś dzięki tacie Klaudii mogliśmy przenieść się do Stumilowego lasu i przeżyć przygodę Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.