O nas

Przedszkole Słoneczna Kraina w Łęgowie  istnieje od 1 września 2009 r. lecz jego początków należy szukać rok wcześniej… w Rusocinie. Tu rozpoczęliśmy swoją działalność w 2008 r. prywatyzując przedszkole gminne przy ul. Rataja 5. Oprócz pomieszczeń byłego przedszkola w zabytkowym pałacu, odziedziczyliśmy także jego głębokie korzenie, które sięgają ponad 40 lat tradycji. To tu pojawiły się plany na nowe… a właściwie na Nowej 7 w Łęgowie. Plany bardzo szybko przerodziły się w rzeczywistość i  od 1 września 2009 r. otworzyliśmy nową placówkę.

Przedszkole Słoneczna Kraina  funkcjonowało do dnia 31.08.2017 zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia Placówek Niepublicznych, co oznacza, że nadzorowani byliśmy, i jesteśmy, przez Pomorskie Kuratorium Oświaty i Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku.Od 01.09.2017 roku przedszkole nosi nazwę- Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina Łęgowo, a rekrutację dzieci do placówki reguluje Prawo Oświatowe.  Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do godziny 17.00. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Przedszkole mieści się w nowym budynku, wybudowanym specjalnie na potrzeby nowoczesnego przedszkola do 2016 roku z 5 oddziałami, a w roku szkolnym 2016/17 wzbogacone z racji przystąpienia do projektu unijnego o kolejne 2 sale.  Teren przedszkola jest ogrodzony – z tyłu budynku znajduje się  plac z piaskownicami, huśtawkami, zjeżdżalniami i innym kolorowym sprzętem dla dzieci. Mimo, iż przedszkole funkcjonuje dopiero od września 2009 r.zostały już dokonane liczne nasadzenia różnego rodzaju drzew ,drzewek owocowych,krzewów oraz iglaków na terenie  placu zabaw i w ogrodzie botanicznym w efekcie realizacji Programu Ekologicznego. Ogród botaniczny znajdujący się przodu przedszkola, powstał wraz z otwarciem placówki,a pierwsze rośliny gromadzone były jeszcze w Rusocinie.Część z nich pochodzi

z akcji ‚zbieraj makulaturę’ ,do której ochoczo włączyli się także rodzice .Część to ‚samosiejki’ z rusocińskiego parku ,który otaczał stare przedszkole, i które wzięliśmy na pamiątkę – kiedyś będą tak piękne jak drzewa w Rusocinie.Wiele roślin podarowali rodzice ,pracownicy i przyjaciele przedszkola.Ogród co roku wzbogacany jest o nowe gatunki i stanowi bogate źródło wiedzy i obserwacji dla naszych podopiecznych.Dzieci pod opieką personelu przedszkola dbają o ogród .Systematycznie prowadzone są zasiewy i nasadzenia oraz prace pielęgnacyjne. W ramach propagowania działań ekologicznych co roku organizujemy nasadzenia w ramach współpracy z instytucjami i społecznością lokalną.Dzieci sadzą rośliny na Drodze Pojednania w Łęgowie oraz przy świetlicach wiejskich w Łęgowie i Żukczynie.Od 2010 roku organizujemy Marsze Ekologiczne w Święto Ziemi oraz liczne akcje związane z propagowaniem zdrowego trybu życia i poszanowania przyrody, która jest warunkiem istnienia życia na Ziemi.

Na terenie ogrodu i placu zabaw rokrocznie dostawiamy karmniki i budki lęgowe dla ptaków.Część z nich powstaje na zajęciach edukacyjnych z zaproszonymi gośćmi.Bliskie sąsiedztwo dwustuletniego parku,rzeki,stawów,lasów,gospodarstw ,sadów i ogrodnictw daje naszym przedszkolakom niepowtarzalną okazję do codziennej obserwacji ekosystemów i natury .Cała okolica ma bardzo bogatą historię .To nieopodal kończył się szlak bursztynowy ,a obecnie powstała w tym miejscu historyczna osada Faktoria.Okoliczne wsie to dawne posiadłości rycerskie ,później cysterskie  i mieszczańskie.W Łęgowie znajduje się XIV wieczny kościółek ,którego tajemnice odkrywa proboszcz ks.doktor Grzegorz Rafiński,a w jego Dziele Pojednania swój maleńki udział ma i przedszkole.Nasza placówka współpracuje z wieloma  lokalnymi  instytucjami ,a w szczególności  Gminnym Ośrodkiem Kultury  Sportu i Rekreacji w Cieplewie prowadzonym przez pana Grzegorza Cwalińskiego , Sołectwami Żukczyn, Łęgowo i Rusocin.  .Realizujemy szereg projektów związanych z programem wychowania i autorskimi programami realizowanymi w placówce.Co roku modyfikujemy je wzbogacamy i urozmaicamy, tak aby zaopatrzyć naszych wychowanków w wiedzę i umiejętności, które będą owocować na następnych etapach edukacji.

W budynku natomiast czekają na dzieci  nowe, kolorowe sale, pełne zabawek i pomocy edukacyjnych, na stałe nazwane imieniem grup. Na ścianach widnieją malowane postaci ze znanych dzieciom bajek,nawiązujące do nazwy grupy.Freski są dziełem pracowników i przyjaciół  przedszkola . W każdej sali znajduje się łazienka dostosowana do wieku naszych podopiecznych.
Każda grupa ma swoją własną, przestronną szatnię. Na korytarzu widnieją liczne ekspozycje prac dzieci oraz  kąciki ; patriotyczny , ekologiczny,regionalny, językowy oraz tablice informacyjne do kontaktu z Rodzicami. Na piętrze budynku znajduje się duża sala, w której odbywają się spotkania edukacyjne ,występy dzieci,  teatrzyków oraz przyjmowani są najważniejsi goście czyli Rodzice, Babcie, Dziadkowie… Tu odbywają się wszystkie większe przedszkolne imprezy i spotkania : uroczystości ,bale,warsztaty,szkolenia dla rodziców, Wigilie, Andrzejki itp. W osobnych, mniejszych pomieszczeniach prowadzone są zajęcia. dodatkowe takie jak zajęcia rytmiczno -taneczne, gimnastyka (także korekcyjna) ,tańce, terapia logopedyczna,taekwondo,zajęcia taneczne, zajęcia teatralne itp.W roku szkolnym 2016/17 przystąpiliśmy do projektu unijnego, w związku z tym placówka wzbogaciła swoją bazę edukacyjną o nowe sale, w tym salę integracji sensorycznej, salę logopedyczną i terapeutyczną.Wzbogacono przedszkole o dwie sale zajęciowe w pełni wyposażone na użytek stworzenia nowych miejsc przedszkolnych.Doposażono plac zabaw ku radości naszych przedszkolaków.Wzbogacono ofertę zajęć komputerowych , zakupiono tablety.

Nie od dzisiaj wiadomo, że przedszkole wywiera nieoceniony wpływ na rozwój dziecka. Jest pierwszym,najważniejszym etapem edukacji .To w przedszkolu ‚siejemy ziarenka wiedzy’,rozwijamy talenty i zainteresowania,które mają szansę w przyszłości zakwitnąć w pełnej krasie.Tu kształtujemy postawy i nawyki, uczymy tolerancji ,współczucia i dobroci -wychowujemy małego Człowieka.  Przedszkole nie tylko przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole, ale też pozytywnie wpływa na rozwój motoryczny, inspiruje do bycia samodzielnym, kształtuje i rozwija chłonny i elastyczny umysł dziecka. Dziecko w przedszkolu poznaje reguły rządzące życiem społecznym.

Mając na uwadze  rozwój i dobro dziecka proponujemy naszym przedszkolakom:

  • wszechstronną edukację pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
  • przyjazną, domową atmosferę akceptacji i wzajemnego zaufania, w której dziecko bawi się i uczy;
  • prawidłowy rozwój fizyczny poprzez różnorodną aktywność ruchową (gimnastyka korekcyjna, zajęcia integracji sensorycznej, taniec, rytmika itp.);
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • zdobywanie doświadczeń aktorskich, recytatorskich, tanecznych poprzez udział w spektaklach, teatrzykach, konkursach;
  • szeroko pojętą edukację ekologiczną poprzez prowadzenie programów ekologicznych, współpracę z licznymi instytucjami ekologicznymi, udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i ekologiczny styl życia;
  • profesjonalne i nowatorskie przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole.

Nauczyciele pracujący w naszej placówce posiadają wyższe wykształcenie z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Nieustannie doskonalą swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, kursach i warsztatach.
Rodzice naszych przedszkolaków biorą czynny udział w życiu przedszkola, są jego współtwórcami. Dzieje się to m.in. poprzez działającą przy placówce Radę Rodziców.Od 2010 roku działa w przedszkolu Teatr Rodziców ,który wystawia spektakle nie tylko dla dzieci ale także działa na rzecz środowiska lokalnego poprzez branie udziału w akcjach charytatywnych. Włączamy do edukacji od początku istnienia placówki dzieci niepełnosprawne, stosujemy nowatorskie aktywizujące, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci – wyprzedziliśmy tym samym Kierunki Polityki Oświatowej o kilka lat.
Poprzez czynny udział w programie ‚Mądre Przedszkole Czyta Dzieciom’ ‚Cała Polska czyta dzieciom’ rozwijamy w naszych podopiecznych umiłowanie książek, rozwój wyobraźni i wychowujemy ich na świadomych Czytelników. Pomaga nam w tym funkcjonująca w przedszkolu Biblioteka z której księgozbioru korzystać mogą zarówno dzieci jak i rodzice.Współpracujemy także z biblioteką gminną w Cieplewie przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Cieplewie realizując wspólny program.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Cieplewie to kuźnia talentów dla naszych  absolwentów i absolwentów.Dzieci  z naszego przedszkola występowały w corocznych rewiach musicalowych i biorą udział w licznych zajęciach i spotkaniach.

Poprzez długofalowy projekt wychowania ekologicznego rozwijamy w naszych wychowankach szacunek do przyrody i środowiska naturalnego,którego jesteśmy nierozerwalną cząstką.W projekty ekologiczne wpisana jest współpraca z Klubem Gaja, Nadleśnictwem Ottomin,Firmą Reba,Fundacją Wody itd.Jesteśmy także Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury przy współpracy z Firma Tymbark.Poprzez projekty łączymy cele i działamy także charytatywnie ucząc naszych  wychowanków  współodczuwania.Poprzez udział w wielu akcjach współpracujemy z UNICEFEM,Schroniskiem Promyczek,Hospicjum….Tradycją przedszkola stało się zbieranie nakrętek plastikowych dla Kacperka i Ninki.

Realizujemy także szereg programów autorskich rozwijających wiedzę o regionie ,mniejszościach narodowych i grupach etnicznych oraz Europie i świecie .Współpracujemy z sąsiednimi placówkami edukacyjnymi i szkołami  mając na celu ułatwienie adaptacji naszych wychowanków do życia w szkole, która będzie ich  nowym etapem edukacji.